Vacant positions in Albania

Hurry! Vacant positions, Bank jobs in Albania current situation November 2015

Below you will find a summary of all banks with which they have vacant positions. Clicking addresses will find more information on the websites of the banks themselves

Summaries of vacancies, Bank jobs in Albania are as follows. Even if the application date has passed the last few days, usually have maturities up to 2-3 days after several human resource department can tolerate deadline by a few days.

Please note that your CV must be:

– Accompanied by a letter of interest

–  CV with photo and the photo must be like a document photo

– not too long-

  1. ICB Bank, Albania

International Commercial Bank sh.a operon në tregun shqiptar për një periudhë prej 18 vitesh. Është një bankë e qëndrueshme dhe është pjesë e grupit ‘ICB Financial Group Holding Ag’ regjistruar në Zvicër. Aktualisht, Banka ka një pozicion të lirë për ‘Administrator Rrjeti’ në rrethin e Tiranës. Kriteret për këtë pozicion janë renditur si më poshtë:

Pozicioni: Administrator Rrjeti
Vende vakante: 1 (një)
Raporton te: Drejtori i Departamentit të TKI-së

Qëllimi i pozicionit:
Të mirëmbajë, zhvillojë dhe planifikojë të gjithë pajisjet dhe pjesët përbërëse të rrjetit (network) si dhe të sigurojë qëndrueshmërinë &sigurinë e tyre .

Përgjegjësitë kryesore përfshijnë:
– Të ofrojë suport për sisteme teknologjike me arkitektura komplekse.
– T’i prezantojë zgjidhje teknike kompanisë sipas ekspertizës.
– Të dizenjojë, krijojë specifikimet teknike për projekte sipas nevojave dhe kërkesave të biznesit dhe sigurisë së informacionit
– Të njohë, instalojë, kryejë upgrade të rrjetit kompjuterik si edhe diagnostifikimin e problemeve
– Të jetë në gjendje të kryejë konfigurime për pajisje rrjeti dhe serverash.
– Të jetë i aftë të planifikojë dhe krijojë sisteme komunikimi për Router-at, Switch-et kryesisht Cisco.
– Të jetë i aftë të diagnostifikojë dhe të zgjidhë problemet në pajisjet e rrjetit

Profili individual i dëshiruar:
-Të zotërojë diplomë universitare në Shkenca Kompjuterike/Informatikë ose Elektronikë
-Të ketë minimumi 2 vjet eksperiencë pune në shërbime të fushës ‘Networking’
-Të jetë i familjarizuar me komandat dhe përdorimet bazë për administrimin dhe menaxhimin e Router-ave dhe Switch-eve Cisco
-Të ketë njohuri shumë të mira mbi sigurinë e sistemeve kompjuterike
-Të ketë njohuri në Menaxhim Projekti
-Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze
-Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup

Kualifikime të tjera:
-Çertifikatë CCNA ose ekuivante të saj – CCNP e preferueshme
-Çertifikata të Sistemeve Operative – e preferueshme

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV-të me kopje të diplomës brenda datës 20/12/2015 në adresat e poshtëshënuara.

-e/mail: info@icbank-albania.com ose

Rr:”Murat Toptani’, Godina’Eurocol’ pranë Infosoft,
kati i 8-të,Tiranë

Vetëm personat e përzgjedhur do të thirren për intervistë.

Banka do të trajtojë të gjitha të dhënat personale në mënyrë konfidenciale.

__________________

 

 

Bank jobs in Albania

Hurry! Vacant positions, Bank jobs in Albania current situation September 2014

Below you will find a summary of all banks with which they have vacant positions. Clicking addresses will find more information on the websites of the banks themselves

Summaries of vacancies, Bank jobs in Albania are as follows. Even if the application date has passed the last few days, usually have maturities up to 2-3 days after several human resource department can tolerate deadline by a few days.

 

Please note that your CV must be:

– Accompanied by a letter of interest

–  CV with photo and the photo must be like a document photo

– not too long

Please read this article on how to be prepared for an interview in the bank: http://www.bankieret.com/paraqitja-ne-nje-interviste-pune-ne-banke/

Here below find the list of the banks which have published vacant jobs, Bank jobs in Albania (click on the arrows):

1. Vacant Positions in BKT (Banka Kombetare Tregtare)
No Job Title City Job Posted Closing Date
1 TELLER Elbasan 29.08.2014 14.09.2014
2 Call Centre Tirana 08.09.2014 15.09.2014
2. Vacant Positions in Raiffesen bank

Nr. of Vacant positions published on September: 4

Link: http://www.raiffeisen.al/karriera/vende-vakante/

Posted on:
01 Sep 2014
Specialist i Fraud-it – Departamenti i Perputhshmerise, P.P.P & Investigimi i Fraud-it

Overall job definition :

Fraud Officer is responsible to implement requirements deriving from Group Compliance directives with regard to fraud related tasks and duties. He is responsible to investigate and/or collaborate with other departments in investigating any type of employee, transaction and/or product fraud. He oversees fraud issues within the organization and reports the fraudulent cases to the Fraud Management Committee. He gives recommendation on improving products and processes focused in mitigation of fraud risk.

Lexo më shumë…
Posted on:
05 Sep 2014
Specialist i Bankingut Elitar – Dega Vlore / Distrikti Perendimor

Overall job definition:

Responsible for individual care of a dedicated portfolio of up to 250 Premium Banking clients. Manages and creates long-term relationship of the bank and clients.

Lexo më shumë…
Posted on:
11 Sep 2014
Drejtor Dege – Dega Burrel / Distrikti Verior

Overall job definition :

The management of business development activity in branch and agencies for individuals and Micro customers as well as staff development in order to achieve the qualitative and quantitative set targets; improving of customer service quality for individuals and all business segments.

Lexo më shumë…
Posted on:
11 Sep 2014
Pergjegjes – Agjencia Maliq / Distrikti Juglindje

Overall job definition :

The management of business development activity in the agency for individuals as well as staff coaching in order to achieve the qualitative and quantitative set targets; improving of customer service quality.

Lexo më shumë…

3. Vacant Positions in Fibank

Nr. of Vacant positions published on September: 1

Link: http://www.fibank.al/careers/job-listing/

Current Openings
Job Position Valid Until
JOB ANNOUNCEMENT – Branch Manager Vlora Branch 15/09/2014 16:00

4. Vacant Positions in Intesa Sanpaolo Bank

Nr. of Vacant positions published on September: 1

Link: http://www.intesasanpaolobank.al/web/Burimet_Njerezore.php

Për pozicionin:

Relationship Manager për Biznesin e Vogël – Tiranë, Fier, Durrës – Afati i Aplikimeve: 25 Gusht 2014
Specialist CRM – Afati i Aplikimeve: 18.07.2014

5. Vacant Positions in Credit Agricole

Nr. of Vacant positions published on September: 3

Link: http://www.credit-agricole.al/category/vende-te-lira-pune/

Branch Manager
Head Of Permanent Control & Operational Risk Sector
Regional Manager- Tirana Region

 

Hurry! Employment in Albanian banks, vacancies, current situation June 2014

Hurry! Employment in Albanian banks, vacancies, current situation June 2014

Below you will find a summary of all banks with which they have vacant positions. Clicking addresses will find more information on the websites of the banks themselves

Summaries of vacancies are as follows. Even if the application date has passed the last few days, usually have maturities up to 2-3 days after several human resource departement can tolerate deadline by a few days. Please note that your CV must be:

– Accompanied by a letter of interest

–  CV with photo and the photo must be like a document photo

– not too long

 

 Please read this article on how to be prepared for an interview in the bank: http://www.bankieret.com/paraqitja-ne-nje-interviste-pune-ne-banke/

 

1. Vende vakante në Raiffeisen Bank

10 Jun 2014

Specialist i Biznesit SE – Zona e Tiranes – Divizioni i SE, Korporatave te Medha e te Mesme

Overall job definition :

The Account Manager is responsible for creating, developing and maintaining the relationship with the SE client.

His/her performance is evaluated by the volume of new business generated, measured by monthly targets, the gross income of his/her portfolio and amount past dues in his portfolio.

Lexo më shumë…

2. Vende vakante në Union Bank

Union Bank ka filluar aktivitetin ne 2006, si pjese e zgjerimit te kompanive te Union Grup ne Shqiperi. Qe nga themelimi, banka ka njohur rritje sinjifikative ne te gjithe sektoret dhe tani ka 29 dege ne qytetet me kryesore te Shqiperise.

Sot Union Bank ka rreth 300 punonjes ne te gjithe Shqiperine. Menaxhimi i Bankes i kushton rendesi te vecante krijimit te nje ambjenti ku opinionet e punonjesve inkurajohen dhe vleresohen. Ne jemi krenare per standartet e larta te sherbimit te klienteve dhe kerkojme qe t’i permiresojme vazhdimisht ato.

Pozicioni Publikuar më E vlefshme deri Më shumë
Drejtor dege ne Lezhe
25 Maj 2014 Hollësi
Drejtor dege ne rajonin Tirane
25 Maj 2014 Hollësi

 

3. Vende vakante në Fibank

Why Fibank?


First Investment Bank is an important financial institution in Albania. We are customer oriented and offer various innovative bank products and services. In our activity we adopt and develop high working standards. We are proud of our excellently organized and creative team of professionals.

Job Vacancies


Current Openings
Job Position Valid Until
JOB ANNOUNCEMENT – Personal Banker with Loan Profile Fier Branch 15/06/2014 16:00
JOB ANNOUNCEMENT – Branch Manager Vlora Branch 30/05/2014 16:00
JOB ANNOUNCEMENT – Teller -Twin Towers Branch 10/06/2014 11:02
Job announcement – Credit Risk Analyst 18/06/2014 16:00

To persons willing to work at First Investment Bank we offer:
  • Opportunity for professional and career development at a dynamic and innovative financial institution.
  • Competitive remuneration based on the results.
  • Work at a young and creative team.

4. Vende vakante në NBG Bank.

NBG Bank in Albania pranon kandidate ne pozicionin: Drejtues Dege- Fushe Kruje Objektivat: Planifikon, koordinon dhe mbeshtet te gjitha operacionet e Deges si dhe personelin e deges ne menyre qe te zgjeroje klientelen, te maksimizoje fitimin e Deges, te ndikoje ne zhvillimin e biznesit nepermjet shitjeve dhe te siguroje nje nivel te larte satisfaksioni te klienteles. Detyrat dhe Pergjegjesite: Koordinon te gjitha operacionet e deges dhe siguron realizimin e qendrueshem te te objektivave javore, mujore; tremujore dhe vjetore te deges, si dhe implementimin e fushatave promoc…

NBG Bank in Albania will accept candidates for the positions of: Customer Service Representative (CSR) – Kavaje, Tirane, Fier Is responsible for the provision of comprehensive and efficient customer service, as well as the effective promotion and selling of the Bank’s retail products and services to existing and new retail customers so as to increase the Bank’s client base, maximize profitability, enhance business development through cross-selling and ensure client satisfaction and retention. Main Responsibilities: 1. Serves retail customers in a timely and efficie…

NBG Bank in Albania will accept candidates for the positions of: Small Banking Business (SBB) – Fier  Role objective Is responsible for the effective promotion of the Bank’s Small Business banking (SBB) products to existing and new customers so as to increase the Bank’s SBB client base, maximize profitability, enhance business development through cross-selling and ensure client satisfaction and retention. Some of the responsibilities include Is responsible for the comprehensive servicing of SBB customers according to the Bank’s standards (e….

5. Vende vakante në Intesa SanPaolo Bank.

 

 Drejtor i Korporatave

 

Corporate Relationship Manager në Tiranë

 

SME Relationship Manager në Vlorë

 

 Afati i Aplikimeve: 31 Maj 2014

 

 http://www.intesasanpaolobank.al/web/Burimet_Njerezore.php

Hurry! Employments in Albanian banks, vacancies, current situation 14 Dec 2013

Hurry! Employments in Albanian banks, vacancies, current situation 14 Dec 2013

Below you will find a summary of all banks with which they have vacant positions. Clicking addresses will find more information on the websites of the banks themselves

Summaries of vacancies are as follows. Even if the application date has passed the last few days, usually have maturities up to 2-3 days after several human resource departement can tolerate deadline by a few days. Please note that your CV must be:

– Accompanied by a letter of interest

–  CV with photo and the photo must be like a document photo

– not too long

 

Vacant Positions in  Crédit Agricole

Job Title: Branch Manager
Location: Korca Branch
Closing Date: 20 December 2013

http://www.credit-agricole.al/branch-manager/

 

Vacant Positions in NBG bank

Teller (Arketar) ne Kukes  (deri ne 20.12.2013)

http://www.nbgbank.al/contenti.aspx?id=614&idd=671&iddd=671&idjadok=379

 

Customer Service Representative (CSR) – Durres  and Vlora (Bankier personal)

http://www.nbgbank.al/contenti.aspx?id=614&idd=671&iddd=671&idjadok=368

http://www.nbgbank.al/contenti.aspx?id=614&idd=671&iddd=671&idjadok=378

 

Vacant Positions in Fibank

Fibank is currently a bank in expantion and . http://www.fibank.al/careers/job-listing/

Hurry! Employments in Albanian banks, vacancies, current situation 06 Nov 2013

Hurry! Employments in Albanian banks, vacancies, current situation 06 Nov 2013

Below you will find a summary of all banks with which they have vacant positions. Clicking addresses will find more information on the websites of the banks themselves

Summaries of vacancies are as follows. Even if the application date has passed the last few days, usually have maturities up to 2-3 days after several human resource departement can tolerate deadline by a few days. Please note that your CV is:

– Accompanied by a letter of interest

– Photography and serious CV with photo

– A CV is not too long

 

Vende vakante në Fibank

Personal Banker with Loans profile – Shkoder 15/11/2013
SME Loan Officer 15/11/2013
Senior Retail loan officer 15/11/2013
Personal Banker with Loans profile – Vlore 15/11/2013
Head Office Assistant 15/11/2013 14:5

http://www.fibank.al/careers/job-listing/

 

Vende vakante në Intesa Sanpaolo bank

SME Relationship Manager, SME Department

Specialist CRM (Menaxhimi i Marredhenieve me Klientin)

SME Senior Relationship Manager, SME Department – Tiranë

http://www.intesasanpaolobank.al/web/Burimet_Njerezore.php

 

Vend vakant në Societe Generale Bank Albania

Programues Senior , Departamenti i IT

http://societegenerale.al/al/jobs/programues-senior-departamenti-i-it/

 

Vend vakant në Societe Generale Albania 

Relationship Manager
Individual Sales Advisor
Teller
Greeter
Teller
Information Security Specialist
Relationship Manager / International Companies (SMEs & Corporates)
Fraud Prevention Specialist

http://www.credit-agricole.al/category/vende-te-lira-pune/

 

Vend vakant në Union Bank Albania 

Specialist TIK per Aplikacionet Bankare
Specialist TIK per Kanalet Bankare Alternative

http://www.unionbank.com.al/mundesi-punesimi